Samen wonen - samen werken - samen leven

Alg. Ledenvergadering Bewonersvereniging

18 januari 2019

Geslaagde ledenbijeenkomst, duurzame afvalscheiding en bezoek stadsdeeldirecteur.

Vrijdagavond 18 januari kwamen de leden van Buren van De Bras en het bestuur bij elkaar in brasserie H’eerlijk in buurthuis De Yp. Voorzitter Walter van Krieken heette iedereen welkom.

Activiteiten in De Bras

Er was een korte terugblik op 2018 en de leden gaven blijk van waardering voor de veelheid aan activiteiten en de wijze waarop die waren gerealiseerd. Voor 2019 werden, naast het vastgestelde activiteitenprogramma, ook nieuwe initiatieven aangedragen zoals:

  • aandacht voor OV-bereikbaarheid van de wijk,
  • een straten-sporttoernooi,
  • nordic walking,
  • en stilte/bid-momenten voor bewoners.

Belangenbehartiging

Informatie/communicatie over acties o.g.v. algemene belangenbehartiging krijgt in 2019 ook meer aandacht en uit het publiek werd direct hulp geboden dit te realiseren.

Michiel van Esch deelt ervaringen en plannen rond afvalscheiding in Ypenburg.

Duurzame afvalscheiding

Voor het thema Duurzame afvalscheiding was Michiel van Esch van de gemeente te gast. Hij stond stil bij ervaringen en resultaten van de huidige afvalscheidingsmethodiek. Bestuurslid Wilco Vendrig had enquêteresultaten die uitwezen waar bewoners wel of geen interesse in hadden.

Uit de levendige discussie en voors en tegens was iedereen het erover eens dat de ideale manier van duurzame afvalscheiding niet bestaat. Het basis-uitgangspunt is er wel: 100% kwaliteit van ingezamelde PMD (plastic-metaal-drinkpakken) zodat deze recyclebaar is en GFT zodat deze composteerbaar is. Via de huidige nzamelingsmethode is met name het merendeel van ingezamelde GFT van te slechte kwaliteit (met name veel plasticvervuiling) en wordt deze uiteindelijk bij het restafval vernietigd.

Pilotproject afvalscheiding

Een aantal bewoners gaat nu samen met Michiel aan de slag om een pilotproject met buren te starten waarbij PMD, GFT en rest-afval op specifieke plekken in een deel van de straat komen te staan zodat bewoners beter bewust zijn wat in welke container kan worden gedaan.

Voorzitter Walter van Krieken in gesprek met Petra Sevinga en Michiel van Esch
Tijdens de borrel na afloop praatte men nog lang en gezellig na over diverse onderwerpen en was er ook tijd om persoonlijk kennis te maken met de bezoekende kersverse stadsdeeldirecteur Petra Sevinga.

Last modified: 20 januari 2019

Comments are closed.