Samen wonen - samen werken - samen leven

Herplant Bieslandse bos en opknappen speelbossen van start

4 februari 2019

Staatsbosbeheer is eind januari gestart met het planten van nieuwe bomen en struiken in het Bieslandse bos. Na de boswerkzaamheden in het najaar van 2018, waarbij veel zieke essen zijn weggehaald, wordt het bos nu voor een groot deel opnieuw ingeplant. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het opknappen van speelbos de Biesbush, waar eind 2017 samen met kinderen uit de buurt is nagedacht over nieuwe ideeën voor het speelbos. Ook het speelbos in de Balij wordt gelijktijdig opgeknapt. De werkzaamheden zijn naar verwachting begin april 2019 klaar. Half maart organiseert Staatsbosbeheer ook een plantdag in het Bieslandse bos, voor iedereen die ook een steentje wil bijdragen aan de herplant.

Nieuwe bomen

Door het weghalen van zieke essen, besmet met de schimmelziekte essentaksterfte, zijn veel open plekken in het bos ontstaan. Deze open plekken worden grotendeels opnieuw ingeplant met nieuwe bomen en struiken. Op sommige plekken wordt de openheid juist behouden, voor meer diversiteit in het landschap. Er komt een grotere variatie aan boom- en struiksoorten waaronder wilg, linde, els, meidoorn en vuilboom. Meer variatie is goed voor de biodiversiteit, en ook voor de bezoekers aan het bos is meer afwisseling aantrekkelijk. De herplant wordt mede mogelijk gemaakt door financiering van het Nationaal Bossenfonds en Trees For All. 

Opknapbeurt voor speelbossen de Biesbush en de Balij

Eind 2017 is boswachter Lieke met kinderen uit de omgeving van het Bieslandse bos en de Balij naar buiten gegaan met stiften en papier, met de vraag of ze nog leuke ideeën voor de speelbossen hadden. De gekste ideeën kwamen naar boven: van een kabelbaan tussen de boomtoppen tot een huisje voor de boswachter. Helaas kunnen niet alle ideeën uitgevoerd worden, maar de speelbossen krijgen wel een flinke opknapbeurt. Er komen onder andere nieuwe bruggetjes, stapstenen in het water en meer spannende paadjes.

Werk in uitvoering

Tijdens de werkzaamheden kunnen stukken bos en paden tijdelijk afgesloten worden. Staatsbosbeheer vraagt bezoekers deze afsluitingen te respecteren voor eigen veiligheid.

Plant je eigen boom!

Ook altijd al een keer een boom willen planten? Dit is je kans! Op zaterdag 16 maart organiseert Staatsbosbeheer tijdens NL Doet een plantdag voor iedereen uit de omgeving. Zo kan je je steentje bijdragen aan de toekomst van het Bieslandse bos. Aanmelden is gewenst en kan via de website van NL Doet.

Last modified: 4 februari 2019

Comments are closed.