Samen wonen - samen werken - samen leven

Bewonersvereniging

Deze website is een initiatief van de Bewonersvereniging Buren van De Bras. Maar hoe is het zo ontstaan?

2006: Bewonersvereniging Biesland

Op 4 april 2006 is de bewonersvereniging Biesland opgericht als kopersvereniging. Tijdens de bouw van Biesland, één van de vier deelgebieden van De Bras, stelde de bewonersvereniging eisen aan de kwaliteit van de woningen en de inrichting van de openbare ruimte. Nu de hele wijk is opgeleverd, richt de vereniging zich op de lobby bij bijvoorbeeld de gemeente voor betere voorzieningen op het gebied van verkeer, veiligheid en overlast. Ook het bevorderen van contacten tussen alle wijkbewoners (zowel kopers als huurders) middels het organiseren van activiteiten en projecten die de kwaliteit van de wijk verder kunnen verhogen zoals “groen”- en speelvoorzieningen, hebben de aandacht.

Verschuiving van activiteiten

Omdat na 10 jaar de voornaamste behoefte om als kopervereniging op te treden niet meer gevraagd werd vanuit de bewoners van Biesland, verschoof de aard van activiteiten steeds meer naar het stimuleren van onderling contact tussen de buurtbewoners. Omdat bij de activiteiten ook steeds meer mensen meededen vanuit de andere deelgebieden van De Bras, werd bij de jaarvergadering begin 2016 bepaald dat de vereniging ook leden ging accepteren vanuit Brasacker, Brasserhout en Hout & Plantage, waarmee het een bewonersvereniging werd voor heel De Bras.

Buren van De Bras

Om nog meer te benadrukken dat de bewonersvereniging activiteiten voor en door buurtbewoners van De Bras organiseert, is in de loop van 2017 besloten om samen te gaan met de Facebook-groep ‘Buren van De Bras’, een platform waarbij buurtbewoners op een laagdrempelige manier elkaar om hulp kunnen vragen, tips kunnen geven of nieuwtjes over de wijk kunnen delen. Die samenwerking heeft gezorgd voor deze website, waarop alle ruimte is voor de bewoners van De Bras om meer met elkaar in contact te komen.

Bestuur

De bewonersvereniging Biesland heeft als bestuur:
Walter van Krieken (voorzitter)
Wilco Vendrig (penningmeester)
Saskia Vijverberg (bestuurslid)
Norbert van der Ven (bestuurslid)
Het bestuur wordt geholpen door enkele vaste krachten in de Activiteitencommissie:
Maaike Konings
Mark van der Panne

Comments are closed.